ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Λόγω οτί έχουν δημιουργήθεί νέες σχολές Διαιτησίας και επειδή οι κωδικοί για τους νέους Διαιτητές θα δωθούν μετά τις 25 Ιουλίου θα υπάρχει η δυνατότητα για κατάθεση Δηλώσεων από 29 Ιουλίου έως και 10 Αυγούστου. Θα επιτραπεί η κατάθεση Δηλώσεων και σε περιπτώσεις που υπήρχε πρόβλημα με τα προφίλ των Διαιτητών και για τα οποία είναι ενήμερη η Ομοσπονδία. Περιπτώσεις εκπρόθεσμων Δηλώσεων μόνο με απόφαση Δ.Σ. Συνδέσμου θα γίνει Δεκτή η κατάθεση αλλά για την Ομοσπονδία οι συγκεκριμένοι Διαιτητές δεν θα μετέχουν σε επιτροπές ούτε σε σεμινάρια Προιστάζ.