ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017-2018

Παρακαλούνται όλοι οι Συνάδελφοι Διαιτητές καθώς και οι Διαχειριστές του κάθε Συνδέσμου για την σωστή κατάθεση των Δηλώσεων.

Η Σωστή συμπήρωση αποτελείται απο 2 Βήματα:

1. Ενημέρωση ΠΡΟΦΙΛ που εμπεριέχει όλα τα προσωπικά στοιχεία

2. Κατάθεση Δήλωσης που εμπεριέχει τα δικαιολογητικά καθώς και το Ιστορικό του κάθε Διαιτητού.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλοι οι Συνάδελφοι έως 15 Ιουλίου να έχουν ενημερώσει και το ΠΡΟΦΙΛ τους, αλλιώς η Δήλωση τους δεν θα γίνει δεκτή απο το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ.