ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο.Δ.Κ.Ε.

                                                                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                           ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΔΚΕ)

                                                                ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 5ΗMAIOY 2022ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ) , αποφάσισε την πραγματοποίηση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης και προσκαλεί όλα τα μέλη της σύμφωνα με το Καταστατικό της ,την 5η Μάιου 2022 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 στο Ξενοδοχείο Achaia – Beach στο Ρίο Πατρών , Μήλου 44 Καστελλόκαμπος, 26442 Πάτρα , τηλεφ: (+30) 2610 991801 , με θέματα ημερησίας διάταξης :

  1. Εκλογή Προεδρείου (Πρόεδρος και δύο Γραμματείς).
  2. Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Διαιτησίας ΟΔΚΕ.

 

Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού , τους οποίους θα εκλέξει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους εκπροσωπούντες και παριστάμενοι για λογαριασμό κάθε Συνδέσμου θα είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εγγράφως παρά του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Κάθε αντιπρόσωπος ένα μόνο Σύνδεσμο μπορεί να εκπροσωπεί. Οι ορισθέντες αντιπρόσωποι πρέπει να είναι υποχρεωτικώς μέλη του Συνδέσμου τους.

Ειδικότερα σύμφωνα με το Καταστατικό της ΟΔΚΕ για την παρούσα Καταστατική Γενική Συνέλευση η οποία αφορά τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Διαιτησίας της ΟΔΚΕ πρέπει απαραιτήτως να προηγηθούν Γενικές Συνελεύσεις των Συνδέσμων-Μελών της ΟΔΚΕ για την συζήτηση των θεμάτων και των διαφόρων προτάσεων. Αυτό πρέπει να μνημονεύεται στο πληρεξούσιο έγγραφο κάθε Συνδέσμου. Κάθε Σύνδεσμος που δεν τηρεί την παρούσα διάταξη αποκλείεται αυτοδικαίως από την Γενική Συνέλευση.

Η Καταστατική Γενική Συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επόμενη ημέρα Παρασκευή 6/5/2022 , την ίδια ώρα , στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ