ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο.Δ.Κ.Ε.

                                                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                       ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΔΚΕ)
                                           ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 5Η ΜΑΙΟΥ 2022 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ αποφάσισε την πραγματοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τηςκαι προσκαλεί όλα τα μέλη της σύμφωνα με το Καταστατικό της ,την 5η Μάιου 2022 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 στο Ξενοδοχείο Achaia – Beach , Μήλου 44 Καστελλόκαμπος, 26442 Πάτρα , τηλεφ: (+30) 2610 991801, θέματα ημερησίας διάταξης :

1.-Διοικητικός Απολογισμός , υπόλοιπο 2020 (από 1-7-2020 έως 31-12-2020) και Διοικητικός Απολογισμός έτους 2021 (από 1-1-2021 έως 31-12-2021).

2. Οικονομικός Απολογισμός υπόλοιπο 2020 (από 1-7-2020 έως 31-12-2020) και Οικονομικός Απολογισμός έτους 2021 (από 1-1-2021 έως 31-12-2021) , Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής .

3.- Διάφορα θέματα διαιτησίας που θα τεθούν από το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ και από τους αντιπροσώπους των Συνδέσμων προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού , τους οποίους θα εκλέξει το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους εκπροσωπούντες και παριστάμενοι για λογαριασμό κάθε Συνδέσμου θα είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εγγράφως από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Κάθε αντιπρόσωπος έναν μόνο Σύνδεσμο μπορεί να εκπροσωπεί. Οι ορισθέντες αντιπρόσωποι πρέπει να είναι υποχρεωτικώς μέλη του Συνδέσμου τους.

Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμης απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επόμενη ημέρα Παρασκευή 6/5/2022 , στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ