Αναδιάθρωση Δ.Σ. Ο.Δ.Κ.Ε.

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε. κατα την 12η Δεκεμβρίου  2021 και μετά την παραίτηση του Μέλους κ Σιμητόπουλου Αλέξανδρου και την ανάλυψη της θέσης του αποτην Α΄επιλαχούσα κ. Μαρία Κάλφα έγινε αναδιάθρωση του Δ.Σ. ως :

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΑΛΑΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΦΑ ΜΑΡΙΑ

ΤΑΜΙΑΣ : ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (Νομικός Σύμβουλος)

ΜΕΛΟΣ : ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ