ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ο.Δ.Κ.Ε

                                                                                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΕKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 15η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Η Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ) , μετά από απόφαση του Δ.Σ. της στη συνεδρίασή του την 31/10/2020 , προσκαλεί όλα τα μέλη της , σύμφωνα με το Καταστατικό της , σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση , την 15η Νοεμβρίου 2020 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 το πρωί , μέσω τηλεδιάσκεψης , με θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Αναπλήρωση των μελών της επιτροπής διερεύνησης.
  2. Διάφορα θέματα διαιτησίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επομένη ημέρα Δευτέρα 16/11/2020 , μέσω τηλεδιάσκεψης και ώρα 19.00 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.