ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ FIBA 2018-ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 2018 FIBA έχει αναρτηθεί στο πεδίο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Είναι στην Αγγλική γλώσσα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάφραση και η επιμέλεια στην Ελληνική γλώσσα.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 2018 FIBA-ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ