ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15 Μαΐου 2018 ξεκίνησε η περίοδος υποβολής δηλώσεων ενεργών και μη ενεργών διαιτητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΟΔΚΕ για την περίοδο 2018-2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι στις 2 Ιουλίου 2018 όπου λήγει η προθεσμία κατάθεσης δηλώσεων ενεργείας και μη ενεργείας.

Η παραπάνω ημερομηνία είναι η τελευταία και μετά από αυτή καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή.

Παρακαλείστε για την ορθή υποβολή των δηλώσεων τους στην ιστοσελίδα της ΟΔΚΕ.

Για την υποβολή δηλώσεων ενεργών διαιτητών απαιτούνται:

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ταυτότητα για τους διαιτητές στα σώματα ασφαλείας και τον στρατό.

-Καρδιολογική Γνωμάτευση

Για την υποβολή δηλώσεων μη ενεργών διαιτητών απαιτούνται:

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ταυτότητα για τους διαιτητές στα σώματα ασφαλείας και τον στρατό.

Επισημαίνεται τόσο στους Συνδέσμους , όσο και στους διαιτητές-μέλη σας ότι πρέπει να συμπληρώνουν υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία της δήλωσή τους ΚΑΙ

Να είναι συμπληρωμένα ΟΛΑ τα στοιχεία στο προφίλ του κάθε χρήστη.