ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος με την παρακάτω πρόσκληση γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και συγκεκριμένα :
1. 300 Μπλούζες τύπου πόλο
2. 300 Μπλούζες τύπου T-Shirt dry fit
3. 300 Φόρμες Αποστολής
Ο συγκεκριμένος ιματισμός θα φέρει στην αριστερή πλευρά το σήμα της ΟΔΚΕ και στην δεξιά το λογότυπο του εκάστοτε χορηγού.
Όροι:
1. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζετε η πλέον συμφέρουσα τιμή σε σχέση με την ποιότητα αλλά και ως προς τον σχεδιασμό των ρούχων.
2. Οι συγκεκριμένες ποσότητες είναι δεσμευτικές για αγορά από την ΟΔΚΕ έως τον Δεκέμβριο του 2019 τμηματικά.
3. Η προσφορά θα συμπεριλαμβάνει την τελική τιμή του προϊόντος με τα τυπώματα, την ποιότητα του κάθε είδους, και θα συνοδεύετε με το συγκεκριμένο είδος στην
τελική του μορφή (χρώμα σχεδίαση)
4. Ο προμηθευτής θα είναι υπόχρεος από την ημέρα της κάθε παραγγελίας εντός 10 ημερών να την εκτελεί.
5. Τα συγκεκριμένα είδη ιματισμού θα είναι σε αποκλειστική διάθεση και μόνο της ΟΔΚΕ
6. Η πληρωμή θα γίνεται εντός 5 ημερών από την παράδοση των προϊόντων.
7. Σε περίπτωση που γίνει αρχική παραγγελία και ως την εξάντληση των συγκεκριμένων ποσοτήτων ο μειοδότης δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η ποινική ρήτρα ορίζετε στις 10.000 ευρώ

Η κατάθεση της προσφοράς μαζί με τα δείγματα του συγκεκριμένου ιματισμού θα πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν στα γραφεία της ΟΔΚΕ Σικελίας 6 Κουκάκι Αθήνα, έως της 27 Απριλίου 2018.