ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Δ.Κ.Ε.

     
         Πρόεδρος
Μπούσιας Κώνσταντίνος
 
     

 

 

 

      Αντιπρόεδρος
Σαλαβός Σπυρίδων  

Γενικός Γραμματέας
Ελευθεριάδης Παντελής

Ειδική Γραμματέας
    Κάλφα Μαρία

     
 

 

 

          Ταμίας
Παυλόπουλος Αδριανός   

         Μέλος
Παπαδόπουλος Θεόφιλος   

       Μέλος
Ντάβαρης Παναγιώτης

   

 

 
 

Διευθύντρια Γραφείων:
     Άννα Παυλίδου