ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Δ.Κ.Ε.

     
         Πρόεδρος
Ελευθεριάδης Παντελής
 
     

 

 

 

  Γενικός Γραμματέας
Ντάβαρης Παναγιώτης 

     Αντιπρόεδρος
Παπαδόπουλος Θεόφιλος 

     Ειδικός Γραμματέας
 Μηναρετζόπουλος Γεώργιος

     
 

 

 

          Ταμίας
Παυλόπουλος Αδριανός   

         Μέλος
     Κάλφα Μαρία   

         Μέλος
Ναλετάκης Μάρκος

   

 

 
 

Διευθύντρια Γραφείων:
     Άννα Παυλίδου