ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Δ.Κ.Ε.

     
  Πρόεδρος:
Μπούσιας Κώστας
 
     

 

 

 

Αντιπρόεδρος:
Δούκας Μιχάλης

Γενικός Γραμματέας:
Ντάβαρης Παναγιώτης

Ειδικός Γραμματέας:
Ελευθεριάδης Παντελής

     
 

 

 

 Ταμίας:
Μηναρετζόπουλος Γιώργος   

Μέλος:
Σαλαβός Σπύρος

 Μέλος:
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος

   

 

 
 

Διευθύντρια Γραφείων: 
Άννα Παυλίδου