ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Δ.Κ.Ε.

     
         Πρόεδρος
Ελευθεριάδης Παντελής
 
     

 

 

 

  Γενικός Γραμματέας
Ντάβαρης Παναγιώτης 

     Αντιπρόεδρος
  Σαλαβός Σπυρίδων

Ειδική Γραμματέας
    Κάλφα Μαρία

     
 

 

 

          Ταμίας
Παυλόπουλος Αδριανός   

         Μέλος
Παπαδόπουλος Θεόφιλος   

       Μέλος
Μπούσιας Κωνσταντίνος

   

 

 
 

Διευθύντρια Γραφείων:
     Άννα Παυλίδου