ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018-ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 έχουν αναρτηθεί στο πεδίο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Είναι στην Αγγλική γλώσσα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάφραση και η επιμέλεια στην Ελληνική γλώσσα.

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018-ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ