ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ΟΤΙ οποιαδήποτε ανακοίνωση βάλει κατά της προσωπικότητας των διαιτητών και ειδικότερα όταν υπαινίσσεται για την ακεραιότητα τους,

θα αποστέλλεται άμεσα στον αθλητικό εισαγγελέα.  

Ήδη στάλθηκε στον αθλητικό εισαγγελέα  ή ανακοίνωση-διαμαρτυρία σωματείου για την οποία ενημερωθήκαμε από τον ηλεκτρονικό τύπο στις 15-10-2017.

Θα ήταν πολύ χρήσιμο για όλους μας να διευκρινιστούν τα υπονοούμενα που πολλές φορές αιωρούνται κατά των διαιτητών και σίγουρα αυτό μπορεί να το καταφέρει η αθλητική δικαιοσύνη.