Ορισμοί Διαιτητών Eθνικών Κατηγοριών

 

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1 Ανδρών Play-off  Tελικοί 06 - 2015
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1 Ανδρών Play-off  26-29-05-02-06 - 2015
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1 Ανδρών Play-off  13-16-19-05 - 2015
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (09-10) - 05 - 2015
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών (09-10) - 05 - 2015
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (02-06) - 05 - 2015
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών (02-03) - 05 - 2015

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (25-26) - 04 - 2015
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (25-26) - 04 - 2015

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2-Γ Ανδρών-Α1 Γυναικών (18-19-22) - 04 - 2015
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Tελικός Κυπέλλου-Α2 Ανδρών (04-05) - 04 - 2015
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (04-05) - 04 - 2015
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (28-29-30) - 03 - 2015
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (28-29) - 03 - 2015

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (21-23) - 03 - 2015
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (21-22) - 03 - 2015

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών Final Four Γυν. (14-15-16) - 03 - 2015
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - A2 -Play Out Γυν.(14-15-18) - 03 - 2015
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (07-08-09) - 03 - 2015
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (07-08) - 03 - 2015

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (28-01-02) - 02-03 - 2015
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α2 Γυναικών (01) - 03 - 2015

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (14-15-16-18-19) - 02 - 2015
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (14-15) - 02 - 2015
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (07-08-09) - 02 - 2015
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (08) - 02 - 2015

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (31-01) - 01- 02 - 2015
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (31-01) - 01- 02 - 2015

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (24-26) - 01 - 2015
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (24-28) - 01 - 2015

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (17-18-19) - 01 - 2015
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (17-18) - 01 - 2015

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (10-11-12) - 01 - 2015
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (10-11) - 01 - 2015
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Κύπελλο Ανδρών (20-22-27) - 12 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Κύπελλο Γυναικών (20-21) - 12 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (13-14) - 12 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (13-14) - 12 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (06-07) - 12 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (06-07) - 12 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (29-30) - 11 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (29-30) - 11 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (22-23) - 11 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (22-23) - 11 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (15-16-17) - 11 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (15-16) - 11 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (08-09-10) - 11 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (08-09) - 11 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (01-02-03) - 11 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (01-02) - 11 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (25-26) - 10 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (25-26) - 10 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (18-19-20) - 10 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (18-19) - 10 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (11-12) - 10 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών 12 - 10 - 2014
------------------------------------------------------------------

2013-2014

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1 Ανδρών Play-off  22-26-29-05 - 2014
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1 Ανδρών Play-off  13-15-19-05 - 2014
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1-Α2-B-Γ Ανδρών 08-10-11-05 - 2014
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1-Α2 Ανδρών 03 -05 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α2 Γυναικών 04 - 05 - 2014
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1-Α2 Ανδρών (24-26-27-29) -04 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α2 Γυναικών (26-27) - 04 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α2 Ανδρών (12-13) -04 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α2 Γυναικών (12-13) - 04 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (05-06-07) -04 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (05-06) - 04 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (29-30-31) -03 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (29-30) - 03 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (22-23) -03 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (22-23) - 03 - 2014
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών Κυπ.Γυναικών (15-16-17) -03 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών  (15-16) - 03 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α2 Ανδρών 08 -03 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (08-09) - 03 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (01-02-03) -03 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών  01 - 03 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (22-23-24) -02 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (22-23) - 02 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (15-16) -02 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (15-16) - 02 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Τελικού Κυπέλλου Ανδρών 09 - 02 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (08-09) - 02 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (01-02-)-(05-06) -02 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (01-02) - 02 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (25-26-27) -01 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (25-26) - 01 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (18-19-20) -01 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (18-19) - 01 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (11-12-13) -01 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (11-12) - 01 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α2 Ανδρών  04 -01 - 2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (04-05) - 01 - 2014

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-KύπελλοΑνδρών(22-23)(29-30) -12 - 2013 (04)-01-2014
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών Κύπελλο Γυναικών (21-22) - 12 - 2013

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (14-15-16) -12 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (14-15) - 12 - 2013
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (07-08-09) -12 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (07-08) - 12 - 2013

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (31-01-02) -12 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (30-01) - 12 - 2013

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (23-24-25) - 11 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (23-24) - 11 - 2013

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1 Ανδρών (16-17-18) - 11 - 2013
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (09-10-11) - 11 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (09-10) - 11 - 2013

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (02-03-04) - 11 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (02-03) - 11 - 2013

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (26-27-28) - 10 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (26-27) - 10 - 2013

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (19-20-21) - 10 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (19-20) - 10 - 2013
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (12-13-14) - 10 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (12-13) - 10 - 2013
------------------------------------------------------------------

 

2012-2013

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1 Ανδρών Play Offs - (06-19) - 06 - 2013
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1 Ανδρών Play Offs - (29-31) - 05 (03) - 06 - 2013
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1 Ανδρών Play Offs - (21-26) - 05 - 2013
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1 Ανδρών - (11-18-19) - 05 - 2013
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1-Α2 Ανδρών - (27-28-30) - 04 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Αγώνων Kατάταξης Ανδρών-Γυναικών (27-28-29) -04 - 2013

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1-Α2 Ανδρών - (20-21-22) - 04 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-A2 Γυναικών (20-21) -04 - 2013

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α2 Ανδρών - (13) - 04 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-A2 Γυναικών (13-14) -04 - 2013

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1-Α2 Ανδρών - (06) - 04 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-A2 Γυναικών (06-07) -04 - 2013

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1-Α2 Ανδρών - Φάιναλ Φορ Γυναικών - (30-31) - 03 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - (30-31) - 03 - 2013
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1-Α2 Ανδρών - (23-24-25) - 03 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1 Γυναικών (23-24) -03 - 2013

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1-Α2 Ανδρών - (16-17-18) - 03 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-A2 Γυναικών (16) -03 - 2013

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α2 Ανδρών - ΑLL STAR (09-10) - 03 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (09-10) -03 - 2013
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1 Ανδρών (02-03-04) - 03 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (02-03) -03 - 2013

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1 Ανδρών (23-24-25) - 02 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (23-24) -02 - 2013

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α1 Ανδρών (16-17-18) - 02 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (16-17) -02 - 2013

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι Α2 Ανδρών (09-10) - 02 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (09-10) -02 - 2013

------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (02-03-04) & Α1 (06-07) - 02 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (26-27) -02 - 2013
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (26-27-28) - 01 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (26-27) -01 - 2013
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (19-20-21) - 01 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (19-20) -01 - 2013
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (12-13-14) - 01 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (12-13) -01 - 2013
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών  05 - 01 - 2013
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών  05 - 01 - 2013
------------------------------------------------------------------
Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών - Κύπελο Ανδρών (15-16-22) - 12 - 2012
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών - Κύπελο Γυναικών
(15-16-22) -12 - 2012
------------------------------------------------------------------

Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (08-09-) - 12 - 2012
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (08-09) -12 - 2012
------------------------------------------------------------------
Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (01-02-03) - 12 - 2012
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (01-02) -12 - 2012
------------------------------------------------------------------
Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (24-25-26) - 11 - 2012
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (24-25) -11 - 2012
------------------------------------------------------------------
Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (18-19) - 11 - 2012
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (17-18) -11 - 2012

------------------------------------------------------------------
Διαιτητές-Κομισάριοι A1-Α2 Ανδρών (10-11-12) - 11 - 2012
Διαιτητές-Κομισάριοι Β-Γ Ανδρών - Α1-Α2 Γυναικών (10-11) -11 - 2012


 

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή