Σχολές Διαιτησίας

ΟΡΟΙ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

     Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες των  σχολών διαιτησίας έχουν άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών , απόφοιτοι εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ανεγνωρισμένης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με λευκό ποινικό μητρώο (να μην έχουν καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη).

     Άτομα που είναι αθλητικογράφοι και αρθρογραφούν επώνυμα ή ανώνυμα στις αθλητικές εφημερίδες ή στις αθλητικές στήλες των πολιτικών εφημερίδων ή στον ηλεκτρονικό τύπο και όσοι διατηρούν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί των κατάστημα αθλητικών ειδών , δύνανται να αποκτήσουν τον τίτλο του διαιτητού , αλλά δεν θα μπορούν να είναι ενεργοί διαιτητές (δεν έχουν το δικαίωμα να διαιτητεύουν και να υποβάλουν δήλωση ενέργειας). 

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή