2011 Φεβρουάριος Bίντεο FIBA

Bίντεο 1:Λάθος ανανέωση 24''

Bίντεο 2:Λάθος θέση Trail και Center

Bίντεο 3:Λάθος θέση του Lead

Bίντεο 4:Σωστό No call για βήματα

Bίντεο 5:Σωστή επικοινωνία αλλά λάθος σήμα

Bίντεο 6:Δεν υπάρχει καμία παράβαση

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή