2010 Οκτώβριος Bίντεο FIBA

Bίντεο 1:Χώρος ευθύνης του Τrail

Bίντεο 2:Επιθετικό σφάλμα

Bίντεο 3:Προσπάθεια για σούτ

Bίντεο 4:Προσπάθεια για σούτ

Bίντεο 5:Παρέμβαση στην τροχιά της μπάλας

Bίντεο 6:Επιθετικό σφάλμα

Bίντεο 7:Αντιαθλητικό σφάλμα

Bίντεο 8:Παράβαση 5''

Bίντεο 9:Χώρος ευθύνης του Center

 

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή