2010 Σεπτέμβριος Bίντεο FIBA

Bίντεο 1:Τεχνική ποινή

Bίντεο 2:Νέα 24''

Bίντεο 3:No call-(αν σφυρίξει αντιαθλητικό)

Bίντεο 4:Νέα 24''

Bίντεο 5:Δράση-Αντίδραση(Αμυντικό σφάλμα)

Bίντεο 6:Ευθύνη του Center

Bίντεο 7:Δεν είναι σφάλμα-Λάθος θέση του Lead

Bίντεο 8:Σωστή διαδικασία

Bίντεο 9:Σφάλμα αποβολής

Bίντεο 10:Δεν υπάρχει παράβαση

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή