2010 Μάϊος Bίντεο FIBA

Bίντεο 1:Σφάλμα

Bίντεο 2:Σφάλμα

Bίντεο 3:Σφάλμα

Bίντεο 4:Σφάλμα μακριά απο την μπάλα

Bίντεο 5:Επιθετικό σφάλμα

Bίντεο 6:Επιθετικό σφάλμα

Bίντεο 7:Επιθετικό σφάλμα

Bίντεο 8:Επιθετικό σφάλμα

Bίντεο 9:Επιθετικό σφάλμα

Bίντεο 10:Αντιαθλητικό σφάλμα

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή