2010 Μάρτιος Bίντεο FIBA

Bίντεο 1:Flopping

Bίντεο 2:Flopping

Bίντεο 3:Flopping

Bίντεο 4:Αντιαθλητικό σφάλμα

Bίντεο 5:Αντιαθλητικό σφάλμα

Bίντεο 6:Screening

Bίντεο 7:Πέσιμο πάνω σε παίκτη-Μηχανική

Bίντεο 8:Βήματα

Bίντεο 9:Mηχανική

Bίντεο 10:Mηχανική

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή