2010 Ιανουάριος Bίντεο FIBA

Bίντεο 1:Mηχανική

Bίντεο 2:Mηχανική - Lead

Bίντεο 3:Mηχανική

Bίντεο 4:Mηχανική - Center

Bίντεο 5:Mηχανική - Bήματα

Bίντεο 6:Flop (Θέατρο)

Bίντεο 7:Mηχανική - Επιθετικό η Flop

Bίντεο 8:Pick and Roll (Αντικανονικό)

Bίντεο 9:Αντιαθλητικό σφάλμα

Bίντεο 10:Τεχνική ποινή - Ναι η Οχι?

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή