2009 Οκτώβριος Bίντεο FIBA

Bίντεο 1:Έλεγχος-διαχείριση παιχνιδιού

Bίντεο 2:Παράβαση βημάτων

Bίντεο 3:Screening/Flopping

Bίντεο 4:Mηχανική

Bίντεο 5:Αντιαθλητικό σφάλμα

Bίντεο 6:Mηχανική-Συνεργασία

Bίντεο 7:Mηχανική-Συνεργασία

Bίντεο 8:Mηχανική

Bίντεο 9:Mηχανική-Συνέπεια

 

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή