2009 Σεπτέμβριος Bίντεο FIBA

Bίντεο 1:Άσκοπη περιστρο

Bίντεο 2:Νο-Call - Σωστή εφαρμογή

Bίντεο 3:Σωστός καταλογισμός σφάλματος

Bίντεο 4:Νο-Call - Λανθασμένη εφαρμογή

Bίντεο 5:Νο-Call - Λανθασμένη εφαρμογή

Bίντεο 6:Flop (Θέατρο) Λανθασμένο σφύριγμα

Bίντεο 7:Νο-Call - Σωστή εφαρμογή (Θέατρο)

Bίντεο 8:Αντιαθλητικό σφάλμα

Bίντεο 9:Αντιαθλητικό σφάλμα

Bίντεο 10:Αντιαθλητικό σφάλμα

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή