2009 Αύγουστος Bίντεο FIBA

Bίντεο 1:Επιθετικό σφάλμα

Bίντεο 2:Παράβαση βημάτων

Bίντεο 3:Νο-Call

Bίντεο 4:Νο-Call

Bίντεο 5:Αντιαθλητικό σφάλμα

Bίντεο 6:Παράβαση βημάτων

Bίντεο 7:Επιθετικό σφάλμα

Bίντεο 8:Flop (Θέατρο)

Bίντεο 9:Νο-Call

Bίντεο 10:Καλή συνεργασία

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή