2012 Απρίλιος Bίντεο FIBA

Bίντεο 1:Επιθετικό σφάλμα

Bίντεο 2:Παράβαση βημάτων

Bίντεο 3:No Call

Bίντεο 4:Αντιαθλητικό σφάλμα

Bίντεο 5:Επιθετικό σφάλμα

Bίντεο 6:Παράβαση βημάτων

Bίντεο 7:Αντικανονικό σκρίν

Bίντεο 8:Αντιαθλητικό σφάλμα

Bίντεο 9:Αντιαθλητικό σφάλμα

 

 

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή