2012 Ιανουάριος Bίντεο FIBA

Bίντεο 1:Σφάλμα αποκλεισμού

Bίντεο 2:Αμυντικό σφάλμα

Bίντεο 3:Αμυντικό σφάλμα

Bίντεο 4:Αντικανονικό σκρίν 

Bίντεο 5:Αντιαθλητικό σφάλμα

Bίντεο 6:Σφάλμα αποκλεισμού

Bίντεο 7:Παράβαση 3"

Bίντεο 8:Παράβαση 8"

Bίντεο 9:Σφύριγμα εκτός χώρου ευθύνης
-Λάθος σήμα 

Bίντεο 10:Παράβαση

Bίντεο 9:Αντιαθλητικό σφάλμα

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή