2011 Δεκέμβριος Bίντεο FIBA

Bίντεο 1:Απλό φάουλ

Bίντεο 2:Απλό φάουλ

Bίντεο 3:Flop-Προειδοποίηση για Τ.Π.

Bίντεο 4:Καμία επαφή-Κανένα Φάουλ

Bίντεο 5:Παράβαση μπρός-πίσω

Bίντεο 6:Φάουλ-Παράνομη χρήση χεριών

Bίντεο 7:Φάουλ-Παράνομη χρήση χεριών

Bίντεο 8:Παράβαση βημάτων

Bίντεο 9:Καμία παράβαση

Bίντεο 10:Καμία επαφή-Κανένα Φάουλ

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή