2011 Νοέμβριος Bίντεο FIBA

Bίντεο 1:Περιοχή ευθύνης του Τrail

Bίντεο 2:Νο Call

Bίντεο 3:Κακή επικοινωνία & Συνεργασία

Bίντεο 4:Σφάλμα αποβολής

Bίντεο 5:Αντιαθλητικό σφάλμα

Bίντεο 6:Αντιαθλητικό σφάλμα

Bίντεο 7:Παράβαση 8"

 

 

 

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή