2010 Νοέμβριος Bίντεο FIBA

Bίντεο 1:Προσπάθεια για σούτ

Bίντεο 2:Δεν είναι προσπάθεια για σούτ

Bίντεο 3:Αντιαθλητικό σφάλμα

Bίντεο 4:Σωστή διαδικασία και καλή παρατήρηση

Bίντεο 5:Βήματα-Χώρος ευθύνης του Center

Bίντεο 6:Παράβαση κατά την επαναφορά

Bίντεο 7:Σταμάτημα χρονομέτρου(πρέπει να 
            γίνεται με το επίσημο σήμα)

Bίντεο 8:Παράβαση βημάτων

Bίντεο 9:Αντιαθλητικό σφάλμα

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή