2011 Απρίλιος Bίντεο FIBA

Bίντεο 1: Λάθος θέση.Ο διαιτητής μαντεύει.

Bίντεο 2: Flop

Bίντεο 3:Λάθος θέση.Ο διαιτητής μαντεύει.

Bίντεο 4:Λάθος θέση.Ο διαιτητής μαντεύει.

Bίντεο 5:Επιθετικό σφάλμα & όχι καλάθι

Bίντεο 6:Επιθετικό σφάλμα

Bίντεο 7:Επιθετικό σφάλμα

Bίντεο 8:Ο διαιτητής μαντεύει.

Bίντεο 9:Σωστή απόφαση

Bίντεο 10:Σωστή καθετότητα

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή