ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 2017-ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι καταχωρήθηκαν στο site στο πεδίο -ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, οι επίσημες διευκρινίσεις FIBA με άμεση ισχύ από τον Μάρτιο του 2017.

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή