ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ (ΟΔΚΕ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνδέσμων-Μελών της ΟΔΚΕ, θα πραγματοποιηθεί την 4η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 22.00 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12.00 μεσημβρινή στην Αθήνα στο ξενοδοχείο OSCAR το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα , οδός Φιλαδελφείας 25 & Σάμου, Σταθμός Λαρίσης , με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος και δύο Γραμματείς).

-Διοικητικός Απολογισμός.

-Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού , Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Δ.Σ. της ΟΔΚΕ , και της Ε.Ε.

-Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτικά Δικαστικός αντιπρόσωπος και δύο μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση).

-Εκλογή νέου επταμελούς Δ.Σ. της ΟΔΚΕ μετά των αναπληρωματικών τους και νέας τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής μετά των αναπληρωματικών της.

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή