Σχολή Διαιτησίας Συνδέσμου Κεντρικής και Νότιας Πελλοπονήσου (24.2.2010)

Σας γνωρίζουμε ότι, την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 7 μ.μ., θα ξεκινήσει η προγραμματισμένη Σχολή Διαιτησίας, για τους υποψήφιους νέους Διαιτητές του Συνδέσμου μας.
Τα μαθήματα της Σχολής περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εφαρμογή των κανονισμών παιδιάς. Υπεύθυνοι σχολής Αντώνιος Αναστόπουλος και Πλάγος Ιωάννης.

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή