Σχολή Διαιτησίας Σύνδεσμου Διαιτητών Κρήτης (13.10.2010)

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την πρόθεση του Συνδέσμου μας να λειτουργήσει νέα σχολή διαιτησίας προκειμένου να αναδείξει νέους – δόκιμους διαιτητές που θα ενισχύσουν τη δύναμη του.
Ήδη έχουμε προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις κι αφισοκολλήσεις , ενώ έχουμε προγραμματίσει την πρώτη συνάντηση των υποψηφίων για τη Δευτέρα 15/11/2010.
Στόχος μας είναι, η παράλληλη λειτουργία της σχολής σε Χανιά και Ρέθυμνο, για να γίνει ευκολότερη η παρακολούθηση των μαθημάτων χωρίς μετακινήσεις των υποψηφίων και να επιτύχουμε την ανάδειξη όσο το δυνατόν περισσότερων διαιτητών.
Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των μαθημάτων της σχολής θα επιφορτιστούν οι αξιολογημένοι διαιτητές κ.κ. Μαχαιριανάκης, Επιτροπάκης και Μακρής για την ανατολική Κρήτη, ενώ αντίστοιχα ο κος Κατραχούρας για τη δυτική.
Επίσης, μη εν ενεργεία διαιτητές που διαιτήτευσαν σε ανώτερες εθνικές κατηγορίες, καταξιωμένοι εδώ και χρόνια τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο - όπως π.χ. οι κ.κ. Μούστος Αναστάσιος, Μαγκανάς Ανδρέας και Πετράκης Νεκτάριος - προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στην προσπάθεια μας, παραδίδοντας κάποια μαθήματα στους επίδοξους διαιτητές.
Εκτός αυτών, θα μπορούσαν να παράσχουν τη βοήθεια τους κι άλλοι διαιτητές μεγάλης εμπειρίας, σύμφωνα με δικές σας υποδείξεις και προτάσεις.

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή