Σχολή Διαιτησίας Σύνδεσμου Διαιτητών Μαγνησίας (24.11.2010)

Ο Σ.Δ.Κ.Μαγνησίας θα λειτουργήσει σχολή Διαιτησίας για την ανάδειξη νέων Διαιτητών στην πόλη του Βόλου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, καθημερινά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2010, από τις 19:00μμ – 21:00μμ. στα γραφεία του Συνδέσμου μας, Σκενδεράνη 7, 5ος όροφος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-31403.

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή