Σεμινάριο Επιλογής Προστάζ Διαιτητών 2010 (19.4.2010)

Κύριοι , 
Σας πληροφορούμε ότι το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ , στη συνεδρίασή του την 17η Απριλίου 2010 , έκανε δεκτό το αίτημα του Συνδέσμου Αχαίας για την διοργάνωση του Σεμιναρίου Επιλογής (Προσταζ) Διαιτητών 2010 το οποίο θα γίνειστην Ροδινή (Δήμος Ρίου Πατρών) τις ημερομηνίες 28-29-30 Μαΐου 2010 (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή).

Δικαίωμα συμμετοχής στο ανωτέρω Σεμινάριο έχουν οι διαιτητές-μέλη σας , ηλικίας μέχρι 30 ετών , οι οποίοι έχουν διαιτητεύσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις αγωνιστικές περιόδους.

Παρακαλούμε , άμεσα , όσοι Σύνδεσμοι δεν έχουν έλθει μέχρι σήμερα σε επαφή με τον περιφερειάρχη τους να επικοινωνήσουν μαζί του προκειμένου να συνεννοηθούν για την παρατήρηση των προτεινομένων μελών τους στο εν θέματι Σεμινάριο.

Οι Σύνδεσμοι , το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου , ημερομηνία καταληκτική , θα αποστείλουν στην ΟΔΚΕ την οριστική κατάσταση των προτεινομένων μελών τους , τους οποίους βεβαίως θα έχουν παρατηρήσει οι περιφερειάρχες. Στην κατάσταση τα ονόματα των προτεινόμενων διαιτητών , εάν το επιθυμούν οι Σύνδεσμοι , μπορούν να τεθούν κατ΄ αξιολόγηση κατά την κρίση του Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Σας επισημαίνουμε ότι , μετά την ανωτέρω ημερομηνία , η ΟΔΚΕ δεν θα κάνει δεκτή καμία κατάσταση υποψηφίων από τους Συνδέσμους , ούτε θα επιτρέψει αλλαγή των προτεινομένων διαιτητών.

Την δική τους εισήγηση, επί των προτεινόμενων υποψηφίων διαιτητών , οι περιφερειάρχες θα υποβάλουν στο Δ.Σ. της ΟΔΚΕ το οποίο θα λάβει και την τελική απόφαση για το ποιοι εξ αυτών θα κληθούν να λάβουν μέρος στο Σεμινάριο Επιλογής (Προστάζ) Διαιτητών 2010.
Οι συμμετέχοντες στις εργασίες του Σεμιναρίουθα υποβληθούν στις παρακάτω εξετάσεις :

Α) Τεστ φυσικής κατάστασης (σύμφωνα με την FIBA)
Β)Γραπτές εξετάσεις
Γ) Πρακτικές εξετάσεις (Διεύθυνση αγώνα)
Μόνον όσοι περάσουν επιτυχώς το τεστ φυσικής κατάστασης και τις γραπτές εξετάσεις θα υποβληθούν στις πρακτικές εξετάσεις.

Μετά το πέρας των πρακτικών εξετάσεων θα γίνει η τελική κατάταξη τους ανεξάρτητα από Σύνδεσμο και κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθεί υπόψη η βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων.

Η ανωτέρω διαδικασία θα γίνει από το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ το οποίο θα αποφασίσει τελικά πόσοι θα κληθούν να παρακολουθήσουν το 28ο Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαιτησίας της ΟΔΚΕ2010.

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή