Εξετάσεις Διεθνών Διαιτητών και Α1 (21.1.2009)

Την 24η Ιανουαρίου 2009 , ημέρα Σάββατο και από ώρα 11.00 έως 14.00 , θα πραγματοποιηθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του «ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» εξετάσεις Των Διεθνών Διαιτητών και Α1 (γραπτές και τεστ φυσικής κατάστασης).

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή