Συνέντευξη τύπου συνομοσπονδίας διαιτητών.(22.05.2016)

ODKELOGO

Κοινή συνέντευξη τύπου ‘εδωσαν οι Πρόεδροι της ΟΔΒΕ,ΟΔΚΕ και ΟΔΠΕ  στα γραφεία της ΟΔΚΕ με αντικείμενο το Νέο Αθλητικό Νόμο και όχι μόνο, με μήνυμα << Δεν Φοβόμαστε  Δεν Κρυβόμαστε!! >>


                 Συνομοσπονδία Διαιτητών Ελλάδας (part1) 

 

                 Συνομοσπονδία Διαιτητών Ελλάδας (part2)  

                 Συνομοσπονδία Διαιτητών Ελλάδας (part3)  

                 Συνομοσπονδία Διαιτητών Ελλάδας (part4)   


odke koini_synente


 

 

 
 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή