Η απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΚ σχετικά με τις ταυτότητες των προπονητών.(24.10.2012)

EOK

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σχετικά με το θέμα του δικαιώματος τεχνικής καθοδήγησης των ομάδων σε αγώνες όλων των Εθνικών Κατηγοριών Ανδρών και Γυναικών θεωρεί ότι η εφαρμογή της απαγορευτικής διάταξης του άρθρου 4 παρ. 2 του Κανονισμού Προπονητών Καλαθοσφαίρισης δεν ισχύει για όσους με εξαίρετη προσφορά υπηρεσιών στις Εθνικές Ομάδες έχουν προσληφθεί με την ιδιότητα του προπονητή από τις ομάδες αλλά η μη έκδοση της σχετικής προβλεπόμενης άδειας άσκησης της ιδιότητας αυτής οφείλεται αποκλειστικά στην 5ετή σχεδόν μη λειτουργία των σχολών προπονητών από την Γ.Γ.Α.

Η μη λειτουργία των σχολών προπονητών αποτελεί αναμφισβήτητα λόγο ανωτέρας βίας που προβλέπεται στην ως άνω διάταξη για την μη εφαρμογή της συγκεκριμένης απαγόρευσης στην ως άνω κατηγορία προπονητών οι οποίοι κατά συνέπεια έχουν το δικαίωμα της καθοδήγησης των ομάδων στους αγώνες. 

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή