Δελτίο τύπου για το όριο ηλικίας (1.10.2009)

Μετά από ερωτήσεις που τίθενται σχετικά με το όριο ηλικίας των διαιτητών , σας πληροφορούμε τα εξής :
Το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ είχε αποφασίσει , εναρμονιζόμενο με την απόφαση της FIBAEUROPEνα επιτρέψει να διαιτητεύσουν στο Ελληνικό πρωτάθλημα , για ακόμη μία αγωνιστική περίοδο (2008-2009) , τρεις διεθνείς διαιτητές , παρότι είχαν υπερβεί το όριο ηλικίας αποχώρησης των διαιτητών από την ενεργό δράση .

Στο Ελληνικό πρωτάθλημα το όριο ηλικίας παραμένει το 50ό έτος σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Διαιτησίας της ΟΔΚΕ , την απόφαση του Δ.Σ. της ΟΔΚΕ και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της ΟΔΚΕ το 2008 και το 2009.

Μόνο σε περίπτωση που η FIBAEUROPE αποφασίσει να διαιτητεύσει οποιοσδήποτε διαιτητής στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα του επιτραπεί να διαιτητεύσει και στο Ελληνικό.

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή