Ενημέρωση αλλαγών για την μηχανική των 3 διαιτητών & νέα βίντεο (25.3.2011)

Επισκεφθείτε στα αριστερά του Site μας τους κανονισμούς και τα Βίντεο όπου θα βρείτε την ενημέρωση αλλαγών για την μηχανική των 3 διαιτητών και καινούργια Βίντεο από το Site της FIBA.

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή