Και πάλι δικαιώθηκε η ΟΔΚΕ στο ΑΣΕΑΔ (18.5.2011)

koykoylekidisvoreadis

Στις 16/5/2011 το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών με τις υπ. αριθ. 57 και 58 αποφάσεις του και κατά παραδοχή του συνόλου των ισχυρισμών της ΟΔΚΕ , απέρριψε για 2η συνεχή φορά φέτος τις προσφυγές των διαιτητών κ.κ. Λάζαρου Βορεάδη και Στυλιανού Κουκουλεκίδη.

Συγκεκριμένα το Α΄ Τμήμα του ΑΣΕΑΔ επικύρωσε την ορθότητα των προγενεστέρων φετινών αποφάσεων του Γ΄ Τμήματος και απέρριψε τις προσφυγές / αιτήσεις ανάκλησης των μη εν ενεργεία διαιτητών ως μη νόμιμες και απαράδεκτες. Περαιτέρω , απέρριψε και όλα εν γένει τα αιτήματά τους για να συμπεριληφθούν στους καταλόγους των εν ενεργεία διαιτητών της Α΄ Εθνικής και να οριστούν ως διαιτητές.

Κατόπιν των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων και των σχετικών επιταγών της FIBA , το νόμιμο ηλικιακό όριο των 50 ετών επικυρώνεται ως ενεργό και έγκυρο για όλους τους εν ενεργεία έλληνες διαιτητές καλαθοσφαίρισης όλων των κατηγοριών.

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή