Νέα αναβολή Έκτακτης Γ.Σ. της ΟΔΚΕ (05.02.2016)

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,

Σε συνέχεια του υπ.αριθ.πρωτ.757/16-12-2015 εγγράφου μας , λόγω των παρατεταμένων αποχών των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους , μέχρι την έκδοση οριστικών δικαστικών αποφάσεων , υποχρεωτικά αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την 21-2-2016  Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΟΔΚΕ.

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                   

      ΗΛΙΑΣ ΚΑΦΦΕΣ                                                     ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                                        

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή