Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 16η Σεπτεμβρίου 2012 (14.8.2012)

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 16η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ

Το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ , στη συνεδρίασή του την 13η Αυγούστου 2012 , αποφάσισε την αναβολή της προγραμματισμένης για την 9/9/2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Συνδέσμων-Μελών της ΟΔΚΕ , η οποία θα πραγματοποιηθεί την 16η Σεπτεμβρίου 2012 , ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στο Κιλκίς και προσκαλεί όλα τα μέλη της , σύμφωνα με το Καταστατικό της , στο ξενοδοχείο «VICTORIA» το οποίο βρίσκεται στην είσοδο της πόλης του Κιλκίς (Δυτική περιφερειακή επαρχιακή οδός Κιλκίς-Μεταλικού-Πολυκάστρου) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

         1.-   Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος και δύο Γραμματείς).

2.-   Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. ΟΔΚΕ.

3.-  Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ. ΟΔΚΕ , Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Δ.Σ. της ΟΔΚΕ και της Ε.Ε.

4.- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής  (Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτικά Δικαστικός αντιπρόσωπος και δύο μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση). 

5.-  Εκλογή νέου επταμελούς Δ.Σ. της ΟΔΚΕ, αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. της ΟΔΚΕ και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

            Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού , τους οποίους θα εκλέξει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους εκπροσωπούντες και παριστάμενοι για λογαριασμό κάθε Συνδέσμου θα είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εγγράφως παρά του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Κάθε αντιπρόσωπος ένα μόνο Σύνδεσμο μπορεί να εκπροσωπεί. Οι ορισθέντες αντιπρόσωποι πρέπει να είναι υποχρεωτικώς μέλη του Συνδέσμου τους.

            Ειδικότερα για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. της ΟΔΚΕ , αντιπρόσωποι των Συνδέσμων-Μελών μπορούν να είναι ΜΟΝΟ μη εν ενεργεία διαιτητές οι οποίοι εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου τους και δεν μπορούν να είναι μέλη των Επιτροπών της ΕΟΚ ή των Τοπικών Ενώσεων ή των Τοπικών Επιτροπών της (ΚΕΔ/ΕΟΚ ή Τοπικών ΚΕΔ).

Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι μη εν ενεργεία διαιτητές των οικείων Συνδέσμων που προτείνονται από τους Συνδέσμους τους.

Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης  απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επόμενη ημέρα Δευτέρα 17/9/2012 , την ίδια ώρα , στον αυτό τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                   

          ΗΛΙΑΣ ΚΑΦΦΕΣ                                     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                        

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή