Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την 16η Σεπτεμβρίου 2012 (14.8.2012)

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.) ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 16η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ

 

Το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ , στη συνεδρίασή του την 13η Αυγούστου 2012 , αποφάσισε την αναβολή της προγραμματισμένης για την 9/9/2012 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Συνδέσμων-Μελών της ΟΔΚΕ , η οποία θα πραγματοποιηθεί την 16η Σεπτεμβρίου 2012 , ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00 π.μ. στο Κιλκίς και προσκαλεί όλα τα μέλη της , σύμφωνα με το Καταστατικό της , στο ξενοδοχείο «VICTORIA» το οποίο βρίσκεται στην είσοδο της πόλης του Κιλκίς (Δυτική περιφερειακή επαρχιακή οδός Κιλκίς-Μεταλικού-Πολυκάστρου) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση προϋπολογισμού ΟΔΚΕ έτους 2013
  2. Διάφορα θέματα διαιτησίας που θα τεθούν από το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ και από τους αντιπροσώπους των Συνδέσμων προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

            Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού , τους οποίους θα εκλέξει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους εκπροσωπούντες και παριστάμενοι για λογαριασμό κάθε Συνδέσμου θα είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εγγράφως παρά του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Κάθε αντιπρόσωπος ένα μόνο Σύνδεσμο μπορεί να εκπροσωπεί. Οι ορισθέντες αντιπρόσωποι πρέπει να είναι υποχρεωτικώς μέλη του Συνδέσμου τους.

            Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης  απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επόμενη ημέρα Δευτέρα 17/9/2012 , την ίδια ώρα , στον αυτό τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                   

 

          ΗΛΙΑΣ ΚΑΦΦΕΣ                                      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                          

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή