Ετήσια και Καταστατική Γενική Συνέλευση ΟΔΚΕ (29.11.2011)

BasketballBALL29

Οι εργασίες της διακοπείσης Ετήσιας και  Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της ΟΔΚΕ (5-6-/11/2011) θα συνεχισθούν την 4η Δεκεμβρίου 2011 , ημέρα Κυριακή και ώρα 9.00 π.μ. , στην Αθήνα , στο Ξενοδοχείο «OSCAR» (Φιλαδελφίας και Σάμου , Σταθμός Λαρίσης , Αθήνα 10439 , τηλεφ: 2108834215 – 19  fax: 2108216368 – 2108256890).

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή