Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την 18η Μαΐου 2007 (17.4.2007)

BasketballBALL29

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝΣΥΝΔΕΣΜΩΝ -ΜΕΛΩΝΤΗΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣΔΙΑΙΤΗΤΩΝΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.) ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 18η ΜΑΪΟΥ 2007 ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ) προσκαλεί όλα τα μέλη της , σύμφωνα με το Καταστατικό της , σε Ετήσια Γενική Συνέλευση , την 18η Μαΐου 2007 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. , στα Τρίκαλα , στο Ξενοδοχείο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ» , Πλατεία Ρήγα Φεραίου , τηλεφ: 24310/73545 – 73035, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. ΟΔΚΕ.

2.-Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ. ΟΔΚΕ , Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Δ.Σ. της ΟΔΚΕ και της Ε.Ε.

3.-Έγκριση εγγραφής νέου Συνδέσμου στα μητρώα της ΟΔΚΕ,(26ο μέλος της ΟΔΚΕ ο Σύνδεσμος Ερασιτεχνών Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Βορειοδυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο).

Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού , τους οποίους θα εκλέξει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους εκπροσωπούντες και παριστάμενοι για λογαριασμό κάθε Συνδέσμου θα είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εγγράφως παρά του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Κάθε αντιπρόσωπος ένα μόνο Σύνδεσμο μπορεί να εκπροσωπεί. Οι ορισθέντες αντιπρόσωποι πρέπει να είναι υποχρεωτικώς μέλη του Συνδέσμου τους.

Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξηςαπαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επόμενη ημέρα Σάββατο 19η Μαΐου 2007 , την ίδια ώρα , στον αυτό τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή