Ετήσια Γενική & Τακτική Γενική Συνέλευση 6.7.09.2009 στην Πάτρα (30.7.2008)

Το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ , στη συνεδρίασή του την 19η Ιουλίου 2008 , αποφάσισε την πραγματοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (αρχαιρεσίες) στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2008 (Σάββατο-Κυριακή) στην Πάτρα.

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή