Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2009 (9.6.2009)

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.) ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 11η ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΑΛΛΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ) , στη συνεδρίασή του την 31η Μαΐου 2009 , αποφάσισε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΔΚΕ να πραγματοποιηθεί την 11η Ιουλίου 2009 , ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 και προσκαλεί όλα τα μέλη της , σύμφωνα με το Καταστατικό της , στο Ξενοδοχείο ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΑΛΛΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΤΗΛΕΦ: 2445043450-53 FAX: 24450 43454) με θέματα ημερησίας διάταξης :

1) Έγκριση προϋπολογισμού ΟΔΚΕ έτους 2010
2) Διοικητικός Απολογισμός ΟΔΚΕ
3) Οικονομικός Απολογισμός ΟΔΚΕ - ΄Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Δ.Σ. της ΟΔΚΕ.
4) Έγκριση εγγραφής του νεοϊδρυθέντος Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Σάμου στα μητρώα της ΟΔΚΕ ως 27ο μέλος αυτής.
5) Σύνδεσμος Ηπείρου και Β/Δ Ελλάδος
6) Σύνδεσμος Θράκης

Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού , τους οποίους θα εκλέξει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους εκπροσωπούντες και παριστάμενοι για λογαριασμό κάθε Συνδέσμου θα είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εγγράφως παρά του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Κάθε αντιπρόσωπος ένα μόνο Σύνδεσμο μπορεί να εκπροσωπεί. Οι ορισθέντες αντιπρόσωποι πρέπει να είναι υποχρεωτικώς μέλη του Συνδέσμου τους.Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επόμενη ημέρα , Κυριακή 12 Ιουλίου 2009 , την ίδια ώρα , στον αυτό τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή