Ετήσια Γενική Συνέλευση ΟΔΚΕ 2009 (28.8.2009)

Σας πληροφορούμε ότι , οι εργασίες , της διακοπείσης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΟΔΚΕ 2009 , θα συνεχισθούν , την Παρασκευή 9η Οκτωβρίου 2009 , στο Ξενοδοχείο “VALIS” τηλεφ: 24280/97260 στην ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ και ώρα 13.00.

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή