Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την 22α Σεπτεμβρίου 2010 (23.8.2010)

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.) ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 22α ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ) , στη συνεδρίασή του την 22α Αυγούστου 2010 , αποφάσισε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΔΚΕ να πραγματοποιηθεί την 22α Σεπτεμβρίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 και προσκαλεί όλα τα μέλη της , σύμφωνα με το Καταστατικό της , στο Ξενοδοχείο PREVEZA BEACH , στην Καστροσυκιά στην Πρέβεζα (τηλεφ: 26820/51104 , 26820 , 52140 fax: 51770 , 26820)με θέματα ημερησίας διάταξης :

1) Έγκριση προϋπολογισμού ΟΔΚΕ έτους 2011.
2) Διοικητικός Απολογισμός ΟΔΚΕ.
3) Οικονομικός Απολογισμός ΟΔΚΕ -
Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
και απαλλαγή της Εξελεγκτικής Επιτροπήςκαι του Δ.Σ. της ΟΔΚΕ.

Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού , τους οποίους θα εκλέξει το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους εκπροσωπούντες και παριστάμενοι για λογαριασμό κάθε Συνδέσμου θα είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εγγράφως παρά του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Κάθε αντιπρόσωπος ένα μόνο Σύνδεσμο μπορεί να εκπροσωπεί. Οι ορισθέντες αντιπρόσωποι πρέπει να είναι υποχρεωτικώς μέλη του Συνδέσμου τους.
Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επόμενη ημέρα , Πέμπτη 23η Σεπτεμβρίου , την ίδια ώρα , στον αυτό τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                   α/α
               
ΗΛΙΑΣ ΚΑΦΦΕΣ                                                   ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ

                                                                 (Ειδ. Γραμματέας)

 

         Χορηγοί         

 

 

 

 

 


 

               Βίντεο               

 

 Επιθετικό σφάλμα

 Νο-Call

Επιθετικό σφάλμα

Τριπλό σφύριγμα.Λάθος του Trail

 Περισσότερα..........

Κύλιση στην Αρχή